ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก

อ่านต่อ....
  แจ้งสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษามลายู(หลักสูตรต่อเนื่อง)และภาษาอังกฤษ(ขั้นพื้นฐาน)เขตพื้นที่ภาคใต้...  [ 8/4/2558 ]
  แจ้งสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษาเวียดนาม(ขั้นพื้นฐาน)เขตพื้นที่ภาคกลาง...  [ 8/4/2558 ]
  แจ้งสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษากัมพูชา(ขั้นพื้นฐาน)และภาษาอังกฤษ(ขั้นพื้นฐาน)เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...  [ 8/4/2558 ]
  แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ปี 2557 คนดีสายวิชาชีพ ปี 2558 และข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับสู...  [ 7/4/2558 ]

อ่านต่อ....

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 163,241
จำนวนคลิก :562,422


       

©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@dmh.go.th