ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก

อ่านต่อ....
  ปฏิทินการดำเนินงานกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน - กันยายน 2559)...  [ 28/6/2559 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนตาม ภาระงาน (FTE) ระหว่างวันที่ 7-6 มีนาคม 2559 โรงแรมอมาร...  [ 8/3/2559 ]
   ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา (รจพ.) ประจำปี 2557...  [ 27/11/2558 ]
  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2557 (พนักงานราชการ)...  [ 27/11/2558 ]
  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2557 (ลูกจ้างประจำ)...  [ 27/11/2558 ]
  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2557 (ข้าราชการ) ...  [ 27/11/2558 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ...  [ 10/11/2558 ]
  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559...  [ 4/11/2558 ]

อ่านต่อ....

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 196,638
จำนวนคลิก :651,923


       

©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@dmh.go.th