ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ วันที่28เม.ย.-2พ.ค.57...  [ 18/4/2557 ]
  แบบฟอร์มขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล...  [ 4/4/2557 ]
  ทุนการศึกษา MBA ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...  [ 3/4/2557 ]
  การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอาเซียน...  [ 2/4/2557 ]
  ปฏิทินการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน เมษายน...  [ 31/3/2557 ]

อ่านต่อ....
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ...  [ 8/4/2557 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ...  [ 28/3/2557 ]
  เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 24/3/2557 ]
  ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ...  [ 21/3/2557 ]
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 20/3/2557 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล...  [ 17/3/2557 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ...  [ 13/3/2557 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ...  [ 4/3/2557 ]
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล...  [ 3/3/2557 ]
  ประกาศขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ...  [ 20/2/2557 ]
    ประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 7/2/2557 ]
   ประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ...  [ 7/2/2557 ]
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และแบบประเมินคุณลักษณะ...  [ 5/2/2557 ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งทันตแพทย์...  [ 4/2/2557 ]
  การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น...  [ 31/1/2557 ]
  ประกาศ ขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ...  [ 28/1/2557 ]
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 24/1/2557 ]
   รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก...  [ 24/1/2557 ]
   ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน...  [ 16/1/2557 ]
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจ...  [ 8/1/2557 ]

อ่านต่อ....

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 137,974
จำนวนคลิก :509,693


       

©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@dmh.go.th