ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก
ค้น :      ฝ่าย/กลุ่มงาน:
 
 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 56 (142)  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมการอบรมปี 2556 (315)    กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 แบบฟอร์มวันลา (450)  ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
 ระเบียบการลา ฉบับใหม่2555 (511)  ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ
 หนังสือขอโอน (1024)    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 รับย้ายและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (ว6142) (777)    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (522)    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (372)    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 แบบขอกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 63 (362)    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 แบบการย้าย ย้ายสับเปลี่ยน โอน และบรรจุกลับ (838)    ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 แบบฟอร์มข้าราชการบรรจุใหม่ (2405)    กองการเจ้าหน้าที่

ทั้งหมด : 29 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 162,480
จำนวนคลิก :560,942


©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@hotmail.com