ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก

   เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนตาม ภาระงาน (FTE) ระหว่างวันที่ 7-6 มีนาคม 2559 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนตาม ภาระงาน (FTE) ระหว่างวันที่ 7-6 มีนาคม 2559 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Open/Download ไฟล์แนบ

ผู้แต่ง: กองการเจ้าหน้าที่ - SDHR.DMH@GMAIL.COM - 8/3/2016

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 162,167
จำนวนคลิก :402,317


©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@hotmail.com